1

The best Side of inox304.org

News Discuss 
Inox 303 được bổ sung lưu huỳnh – một loại chất giúp tăng khả năng cắt gọt. Tuy nhiên, nó lại làm giảm khả năng gia công ở nhiệt độ cao. Sử dụng axit đặc như H2SO4 hoặc HCL để kiểm tra. Nhỏ một giọt axit lên bề mặt Inox https://www.youtube.com/watch?v=aScUyjIFIYY

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story